„Támogasd te is egy kutyafuttató felújítását!”

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: 01-09-063142, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 10263002-2-44, a továbbiakban: „Adatkezelő”) által szervezett „Támogasd te is egy kutyafuttató felújítását!” nevű kampány (a Továbbiakban „Kampány”) adatkezelési alapelveit ismertesse.

További információkért kattintson az alábbi menüpontokra:

 1. A Kampány során megvalósuló adatkezelés jogalapjai:

 

1.1. A Kampányban résztvevők (a továbbiakban: „Érintettek”) személyes adataik megadása nélkül szavazhatnak, a rendszer csak azt követi nyomon, hogy melyik IP címről adtak már le szavazatot.

 

1.2. Adatkezelő jogos érdeke, amely az egy IP címről érkező szavazatok korlátozásához kapcsolódik.

A Kampány során az Adatkezelő a www.felelosallattartas.hu weboldalon elérhető microsite-on személyes adatok megadása nélkül biztosít lehetőséget az Érintetteknek, hogy szavazatot adjanak le arra a kutyafuttatóra, amelynek a felújítását szeretnék elérni a Kampány keretében (ezzel kapcsolatosan lásd a Szabályzatot). Hogy megelőzze a Kampány lebonyolítása során az esetleges visszaéléseket, az Adatkezelő korlátozza az egy IP címről leadott szavazatok mennyiségét oly módon, hogy egy héten egy IP címről csak egy szavazatot lehet leadni.

Amennyiben többet szeretne megtudni, kérjük, hogy a lent meghatározott elérhetőségek valamelyikén vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot.

 

2. Adatfeldolgozókkal és adattovábbítással kapcsolatos információk

A Kampány lebonyolításában az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt:

JACSOMEDIA Kft. (székhely: HU-1135 Budapest, Szegedi út 37-39.; adószám: 14056097-2-13; e-mail: info@jacsomedia.hu), adatbázissal kapcsolatos technikai műveletek lebonyolítása és microsite üzemeltetése.

A Bayer-csoporton belüli Bayer Business Services GmbH (székhely: 51061, Leverkusen, Düsseldorfer Str. 600) tárhelyszolgáltatást végez.

Adattovábbítás nem történik.

 

3. Személyes adatok biztonsága

Az Érintettek személyes adatai védelmének biztosítására a az Adatkezelő és az adatfeldolgozók biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen.

4. Tájékoztatás Sütikről

A Kutyatér microsite a www.felelosallattartas.hu oldalon is használt cookie-kat (sütiket) használja. Erről bővebb információt itt találhat.

A fentieken túlmenően a "vote_sess" nevű cookie-t használjuk arra, hogy egy IP címről egy héten csak egy szavazatot lehessen egy játszótérre leadni. Így a szavazók IP cím adatait 1 hétig tároljuk, és kizárólag a a szavazás érvényességének biztosítása érdekében használjuk.

5. Az érintettek jogai

Az Érintettnek bármikor jogában áll személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni az Adatkezelő bármely elérhetőségén, amely kérését az Adatkezelő mielőbb, de legfeljebb tizennégy (14) napon belül teljesíti.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet. Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait Adatkezelő jogellenesen kezeli, akkor választása szerint az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

 

6. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha az Érintettnek kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni az Adatkezelési Tájékoztatóval összefüggésben, úgy az Adatkezelő adatvédelmi felelősének alábbi elérhetőségen keresztül érdeklődhet:

 

postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.

e-mail cím: adatvedelem@bayer.com

tel: +3614874281

 

Budapest, 2018. március 7.

 

Bayer Hungária Kft.
Adatkezelő