Szabályzat

1. „Támogasd te is egy kutyafuttató felújítását!” program (a továbbiakban: „Program”) szervezője:

Bayer Hungária Kft. (székhely: 1123 Budapest Alkotás u. 50.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063142; adószám: 10263002-2-44, a továbbiakban: Szponzor).

2. A Program célja:

A Program keretében szavazatot leadó személyek és a Szponzor által felállított szakmai zsűri által közösen kiválasztott kutyafuttató felújításához szükséges pénzeszköz biztosítása szponzoráció révén.

A Program keretében a Szponzor által biztosított szponzorációs díj a kiválasztott kutyafuttató tulajdonosával/üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján közvetlenül a felújítási munkálatok finanszírozására lesz fordítva.

3. A Program lebonyolításában közreműködő szervezet:

MediaCom Magyarország Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 53. C. ép. 2. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-568235, adószám: 12243093-2-43, a továbbiakban: Ügynökség).

4. A Program leírása, időtartama és menete:

Az a személy, aki a Programban valamely kutyafuttató felújítását el akarja érni, a www.felelosallattartas.hu weboldalon található microsite-on tud szavazni külön regisztráció nélkül. A Programban személyes adatokat nem kezelünk, ugyanakkor az esetleges visszaélések megelőzése érdekében egy IP címről egy héten egy kutyajátszótérre csak egy szavazatot tudunk fogadni. Ezt technikailag sütik alkalmazásával oldjuk meg (erről részletesebben lásd az Adatvédelmi Tájékoztatót és a Süti szabályzatot).

A résztvevőnek a microsite-on található interaktív térképen ki kell választania, hogy melyik kutyafuttató felújítását kívánja támogatni. A Program keretében az a kutyafuttató újulhat meg, amelyet a legtöbb résztvevő támogat szavazatával a fenti módon.

FONTOS: Csak városhatáron belüli, elkerített kutyajátszótereket lehet feltölteni, illetve ezekre lehet szavazni!

Amennyiben valaki olyan kutyajátszóteret javasol, amelyik nem szerepel a listában, a microsite-on tud új helyszínt javasolni. Amennyiben a javasolt kutyafuttató megfelel a fenti feltételeknek, úgy felvesszük a szavazásban résztvevő kutyajátszóterek listájára. Erről e-mailes tájékoztatást nem küldünk (a felhasználók e-mailcímeit ugyanis nem kezeljük), hanem a microsite-on és a Felelős állattartás Facebook oldalán tesszük közzé az új játszótereket.

Szavazni 2018. március 8. és 2018. május 31. között lehet.

A Szponzor 3 fős szakmai zsűrit hoz létre, amelybe a Szponzor Állategészségügyi Üzletága 2 főt, az Ügynökség pedig 1 főt delegál. A Zsűri a legtöbb szavazatot kapó kutyafuttatók közül választja ki azt a helyszínt, amelynek tulajdonosával/fenntartójával a Szponzor végül felveszi a kapcsolatot, annak érdekében, hogy a felújítás megvalósulhasson, és a megállapodás létrejötte esetén szponzoráció keretében járul hozzá a felújításhoz. A Zsűri döntése során természetesen figyelembe veszi a kutyafuttatókra érkezett szavazatok számát, így elsősorban a legtöbb szavazatot kapó helyszínt fogja javasolni, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy különösen indokolt esetben olyan helyszínt javasoljon felújításra a legnépszerűbb kutyafuttatók közül, amely nem a legtöbb szavazatot kapta.

Előfordulhat, akár már szavazás közben is, hogy valamilyen előre nem látható körülmény miatt valamely kutyafuttató felújítása nem tud megvalósulni. Az ilyen körülményről szóló értesítést a Szponzor a www.felelosallattartas.hu oldalon teszi közzé, egyben törli az érintett kutyafuttatóra leadott valamennyi szavazatot. A Zsűri ilyen esetben a fenti szempontok szerint másik kutyafuttatót választ.

A Program keretében kiválasztott, felújított kutyafuttató átadásának tervezett ideje: 2018. szeptember 8.

5. Kizáró okok

A Szponzor jogosult törölni egy IP címről érkezett valamennyi szavazatot, amennyiben az adott IP címről az engedélyezettnél több szavazat érkezett (1 szavazat/naptári hét).

6. A Szponzor felelősségének kizárása

A szavazók által esetlegesen tévesen leadott szavazatokért a Szponzor nem felel. Mivel nem áll módjában nyomon követni, hogy a résztvevők pontosan mire adták szavazatukat, így a szavazatok korrekciójára sincsen mód.

A Szponzor kizárja felelősségét a Programmal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban előforduló nyomdai hibáért, elírásért.

A Szponzor nem felel azért, ha valamely kutyafuttató felújítása rajta kívül álló ok miatt nem valósul meg, vagy amennyiben a felújítás a tervezettől eltérő időpontban tud csak megvalósulni.

7. Vegyes rendelkezések

A Szponzor a jelen Szabályzat egyoldalú módosításának jogát fenntartja.

Amennyiben a Program során visszaélések, vagy csalás gyanúja merül fel, a Szponzor fenntartja a jogot, hogy a Programot szüneteltesse, vagy törölje, vagy valamely kutyafuttatót kizárjon a Kampányból.

A Programról szóló információk – így a jelen Szabályzat – megtalálhatók a www.felelosallattartas.hu internetes oldalon, illetve információ kérhető a Szponzortól munkanapokon 9-16 óráig a 06-80-201-399 telefonszámon.

Budapest, 2018. március 8.

Bayer Hungária Kft.
Szponzor